ორდენის კონტაქტი


საქართველოს ცენტრალური რექტორატი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 23
1060 თბილისი.  საქართველო
ელ-ფოსტა: secretary@royalhouseofgeorgia.ge