გვირგვინის ორდენის ისტორია


იმ ხალხის ღვაწლის ღირსეულად დასაფასებლად, ვინც ქართულ მონარქიას ერთგულად ემსახურება და მათი მიიღწევების განსაკუთრებულად აღსანიშნავად, ვბრძანებ შეიქმნას საქართველოს გვირგვინის ორდენ. ეს ორდენი აწ და მომავალში გაიცემა მხოლოდ სამეფო სახლის მეთაურის მიერ.
ორდენი დაფარულია ვერცხლის ფენით, რომელსაც მრუდი ხაზით თეთრი მინანქარი აკრავს გარს. წითელი ჯვარის ცენტრში საქართველოს დროშაა, რომლის გულში ლურჯ წრეში მოქცეუული მოოქროვილი სამეფო გვირგვინია გამოსახული. ჯვრის ყოველ გადაკვეთაში შვიდი ვერცხლის ხაზია დატანებული