თამარ მეფის ორდენის მართვის ორგანი


სამაგისტრო საბჭო

სუვერენული მეთაური და დიდი მაგისტრი
სამეფო სახლის მეთაური, მისი სამეფო უმაღლესობა, დავით ბაგრატიონ-მუხრანბატონი

თანაშემწე 
მისი სამეფო უმაღლესობა ბატონიშვილი ირაკლი ბაგრატიონ-მუხრანელი

მარშალი 
მისი სამეფო უმაღლესობა ბატონიშვილი უგო ბაგრატიონ-მუხრანელი


სენეშალი
მისი სამეფო უმაღლესობა ბატონიშვილი მარია ბაგრატიონ-მუხრანელი


ვიცე-სენეშალი
ქ-ნი ნინა სვანიძე


პროვოსტი
ვახტანგ ჯორჯიკია


მთავარი კანცლერი
ბ-ნი ალფრედო ესკუდერო ი დიას მადრონერო სან ხორხეს ჰერცოგი, მარკიზ დე გორი და ბარონ დე სანტა მარია


კანცლერის მდივანი
დონ ხოსე მარია ბოლუდა, სანამბროსიოს ვიკონტი


ფისკალური ადმინისტრაციის უფროსი
მისი აღმატებულება, ბ-ნი აარონ გაბრიელ პაულ დე ჯიორჯო


კონეტაბლი
ბ-ნი დავით გიორგაძე


ბეჭდის გამგე
ქ-ნი თამარ არჩვაძე


ჰერალდიკური გერბის მაგისტრი
ბ-ნი ხოსე მარია დე მონტელს ი გალანი, პორტადეის ვიკონტი