არწივის ორდენის ხარისხები


კავალერები

დიდი გულსაკიდის კავალერი

დიდი ჯვრის კავალერი

უფროსი ოფიცრის კავალერი

კომანდორი

კავალერი


ქალბატონები:

დიდი გულსაკიდის ქალბატონი

დიდი ჯვრის ქალბატონი

დიდი ოფიცრის ქალბატონი

კომანდორი ქალბატონი

ქალბატონი


ხარისხის მიხედვით წარმოდგენილი არწივის ორდენის ჯილდოები 


დიდი გულსაკიდის კავალერი: დიდი გულსაკიდი

დიდი ჯვრის კავალერი: მოოქროვილი მედალიონი, ნიჟარის ორნამენტული ნამუშევარი, ყელსაბამი ჯვრით და მედლის მინიატურა.

უფროსი ოფიცრის კავალერი: მოოქროვილ-მოვერცხლილი მედალიონი, ნიჟარის ორნამენტული ნამუშევარი, ყელსაბამი ჯვრით და მედლის მინიატურა.

კომანდორი: ვერცხლის მედალიონი, ნიჟარის ორნამენტული ნამუშევარი, ყელსაბამი ჯვრით და მედლის მინიატურა

კავალერი: კავალერის მედალიონი, ყელსაბაბი ჯვრით და მედლის მინიატურა

სამხედრო ჯილდო: ჯვრის ნატურალური მედალი და გვირგვინოსანი ჯვრის მინიატურა

დიდი გულსაკიდის ქალბატონი: დიდი გულსაკიდი

დიდი ჯვრის ქალბატონი: ოქროს დიდი ჯვრის ორნამენტი და იმავე
ორნამენტის მინიატურა

ქალბატონი უფროსი ოფიცერი: მოოქროვილ-მოვერცხლილი ჯვრის ორნამენტი და იმავე ორნამენტის მინიატურა

ქალბატონი კომანდორი: მოვერცხლილი ჯვრის ორნამეტი და იმავე ორნამენტის მინიატურა

ქალბატონი: ჯვრის ორნამენტი და იმავე ორნამენტის მინიატურა

სამეფო სახლისა და დინასტიური ორდენების ოფიციალური ადმინისტრაცია :
ordereagle@royalhouseofgeorgia.ge