არწივის ორდენის მართვის ორგანი


სუვერენული მეთაური და დიდი მაგისტრი
სამეფო სახლის მეთაური, მისი სამეფო უმაღლესობა დავით ბაგრატიონ-მუხრანბატონი.


თანაშემწე  
ბატონიშვილი ირაკლი ბაგრატიონ-მუხრანელი


მარშალი
ბატონიშვილი უგო ბაგრატიონ-მუხრანელი


მთავარი კანცლერი
ბ-ნი ალფრედო ესკუდერო ი დიას მადრონერო. სან ხორხეს ჰერცოგი, მარკიზ დე გორი და ბარონ დე სანტა მარია


ვიცე კანცლერი
ხოსე მარია ბოლუდა სანამბროზიოს ვიკონტი


სენეშალი
თავადიშვილი ბ-ნი  მიხეილ ახვლედიანი


ფისკალური ადმინისტრაციის უფროსი 

მისი აღმატებულება, ბ-ნი აარონ გაბრიელ პაულ დე ჯორჯო

ფისკალური ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე
ხავიერ გარსია პერალტა

კონეტაბლი
ბ-ნი ფერნანდო აგუდო ი სანჩესი

ვიცე კონეტაბლი

მისი აღმატებულება, ულისეს როლიმი, როლიმისა და რეიგადას გრაფი

ჰერალდიკური გერბის მაგისტრი 
ბ-ნი ხოსე მარია დე მონტელს ი გალანი, პორტადეის ვიკონტი