სამეფო ოჯახის წევრები


მისი სამეფო უმაღლესობა უფლისწული დავით ბაგრატიონ-მუხრანბატონი, სამეფო სახლის მეთაური
მისი სამეფო უმაღლესობა უფლისწული გიორგი ბაგრატიონ ბაგრატიონი მუხრან ბატონიშილი
მისი სამეფო
უმაღლესობა უფლისწული ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი
მისი სამეფო
უმაღლესობა უფლისწული უგო გურამ ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი
მისი სამეფო
უმაღლესობა პრინცესა მარია ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი