წყალდიდობით დაზარალებულთა დასახმარებლად თანხების მოძიების ინიციატივა
მისი სამეფო უმაღლესობა დავით ბაგრატიონ-მუხრანბატონი სამეფო სახლის მეთაური დიდი მოწიწებით მიმართავს სამეფო დინასტიის ორდენების კავალერებს და მანდილოსნებს, ასევე სამეფო სახლის ყველა კეთილის მსურველსა და მხარდამჭერს, რათა გამოიჩინონ დიდსულოვნება და გაიღონ თანხები წყალდიდობით დაზარალებულთა დახმარების ფონდისთვის. აღნიშნული ფონდი დაეხმარება ყველას, ვინც დაკარგა ახლობელი ადამიანი, ვინც დაკარგა სახლი და ვინც იძულებით გადაადგილდა წყალდიდობის შედეგად.

ქვემოთ მითითებულია საბანკო რეკვიზიტები როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის


(USD)
Intermediary: FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA
SWIFT CODE: FRNYUS33
ACC: 021087992 GEORG
Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207


(EUR)

Intermediary: DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE
SWIFT CODE: MARKDEFF
ACC: 5040040060
Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207

Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
IBAN: GE65NB0331100001150207


Share :